Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Elorza Requelme, Abel Mario57.58%0.00
2dateIssued_keyword:202157.58%0.00
3subject_keyword:Estructura del capital46.06%0.00
4dateIssued_keyword:202334.55%0.00
5subject_keyword:America Latina34.55%0.00
6author_keyword:Camusso, Jorge Eduardo23.03%0.00
7author_keyword:Di Yenno, Federico23.03%0.00
8author_keyword:Flores Sarria, Alfredo Ibrahim23.03%0.00
9author_keyword:Grandez Colindres, Oscar Alfredo23.03%0.00
10author_keyword:Isla Riffo, Carlos23.03%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
66100.00%0.08